Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).
Creative Resurse Umane (Kreativehr) se îngrijește de confidentialitatea datelor cu caracter personal. Din acest motiv, am definit o politică de confidențialitate care defineste modul în care colectăm, folosim, dezvăluim, transferăm și stocăm datele dumneavoastra.
Ne angajăm să asigurăm protecția datelor personale și corectitudinea utilizării acestora. De asemenea, politica de confidențialitate explică procedurile pe care le aplicăm pentru a vă proteja confidențialitatea. Se aplică datelor personale pe care le colectăm prin site-ul nostru, prin transmiterea cv-urilor, prin intalniri de afaceri sau la evenimentele la care participam.
Operator de date
SC Creative Resurse Umane SRL, denumită în continuare Kreativehr, este responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților participanți la procesele de recrutare, precum și ale persoanelor participante la cursuri și traininguri, realizate de către Companie.
Consimțământul pentru procesul de recrutare și plasare de personal
Daca doriți să rămâneți în continuare în baza noastră de date și să aveți acces la oportunitățile de angajare prezentate de Compania noastră, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră.
Consimţământul este voluntar iar dacă alegeți să rămâneți în continuare în baza noastră de candidati, este necesar consimțământul pentru această politică de confidențialitate de prelucrare datelor cu caracter personal.
Vă rugăm să citiți mai jos ce tipuri de date cu caracter personal colectăm, cu ce scop le procesăm și le folosim, cui le partajăm și despre drepturile dumneavoastră legale și modul de exercitare a acestor
Ce sunt datele cu caracter personal?
Datele cu caracter personal înseamnă orice informații care vă identifică în mod direct sau indirect ca individ. „Direct“ înseamnă, de exemplu, numele și adresa dumneavoastră; „Indirect“ înseamnă că acestea sunt combinate cu alte informații.
Ce tipuri de date cu caracter personal sunt colectate pe parcursul procesului de recrutare?
În general vorbind, în calitate de companie de recrutare, colectam si procesam informatiile personale despre dumneavoastra, ce sunt facute publice in CV-uri.
·         Numele de familie şi Prenumele
·         Adresă poștală, Adresa de email
·         Numărul de telefon (fix și/sau mobil)
·         Data nașterii, Sex
·         Educatia si aptitudini lingvistice
·         Experiența profesională și alte abilități legate de muncă
·         Informații furnizate în timpul interviurilor care pot conține experiențe, date despre performanțele personale despre colegi, prieteni, familie.

Cum folosește Compania datele cu caracter personal pe care le furnizaţi atunci când vă înregistrați ca și candidat într-un proces de recrutare?
Vom folosi Datele dvs Personale:
·         Pentru a realiza comunicarea cu dvs pe parcursul procesului de recrutare de exemplu, prin transmiterea de invitații de participare la interviu, la chestionare, online prin email, SMS sau telefon;
·         Numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte informații de contact; CV-ul sau scrisoarea de intentie, experienta de lucru anterioara si / sau relevanta sau alte experiente, educatie, transcrieri sau alte informatii pe care ni le furnizati in sprijinul unei aplicatii si / sau al procesului de aplicare si recrutare;
·         Informații din interviuri și proiecții telefonice pe care le puteți avea, dacă este cazul;
·         Detaliile privind tipul de loc de muncă pe care îl căutați sau de care sunteți interesat, salariul curent și / sau dorit și alți termeni referitori la pachetele de compensare și beneficii, dorința de relocare sau alte preferințe legate de locuri de muncă;
·         Detalii despre cum ați auzit despre poziția pentru care aplicați;
·         Orice informații sensibile și / sau demografice obținute în timpul procesului de solicitare sau de recrutare, cum ar fi sexul, informațiile despre cetățenia și / sau cetățenia dumneavoastră,
·         Informații medicale sau de sănătate și / sau originea rasială sau etnică;
·         Informații de referință și / sau informații primite din verificările de fond (dacă este cazul), inclusiv
·         Informațiile furnizate de terți; și / sau
·         Informațiile referitoare la orice antecedente din relatiile anterioare de angajare.
·         Pentru promovarea de noi produse ale Companiei, ce țin de perfecționarea angajatilor cum ar fi: cursuri, programe de training etc.
·         Pentru programe ce țin de fidelizarea clientilor: oferte exclusive, statistici etc.
·         Furnizarea de servicii pentru identificarea, recrutarea, angajarea sau plasarea forței de muncă;
·         Asigurarea oportunităților de angajare;
·         Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii;

Obligații legale și apărarea în justiţie
Este posibil să ni se solicite să utilizăm și păstrăm informațiile cu caracter personal din motive legale și de conformitate, cum ar fi prevenirea, detectarea, sau investigarea unei infracțiuni, prevenire a pierderilor, fraudă sau orice alt abuz asupra serviciilor noastre și sistemelor informatice. Putem folosi, de asemenea, datele dumneavoastră personale pentru auditurile interne și externe, în scopuri de securitate a informațiilor sau, pentru a proteja drepturile noastre, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea sau drepturile altor persoane.
Schimbul de date cu caracter personal și dezvăluirea acestora către terți
Nu dezvăluim date cu caracter personal ale candidatilor la procesele de recrutare către terțe părți, cu excepția cazului în care participanții şi-au dat în prealabil consimţământul explicit pentru scopul specific.
Furnizorii externi de servicii
În cazul în care este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini contribuind la serviciile noastre în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor. Este posibil, de exemplu, să furnizăm date cu caracter personal către agenți, contractori sau parteneri autorizați pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor, sau pentru a vă trimite informațiile pe care ni le-ați solicitat.
Vom partaja sau permite accesul la astfel de informații NUMAI furnizorilor externi de servicii după cum este necesar pentru furnizarea serviciilor noastre. Aceste informații nu pot fi utilizate de către furnizorii externi de servicii pentru orice alte scopuri. Furnizorii externi de servicii Kreative sunt obligaţi prin contract să respecte confidențialitatea datelor personale.
Transferurile de afaceri
În legătură cu orice reorganizare, restructurare, fuziune sau vânzare sau alt transfer de active (denumite colectiv „Transfer de Afaceri“), vom transfera informații, inclusiv informații cu caracter personal, la o scară rezonabilă și după cum este necesar pentru Transferul de Afaceri și cu condiția ca partea destinatară să fie de acord să respecte datele dvs. cu caracter personal într-un mod care să fie în conformitate cu legile în vigoare pentru protecția datelor.
Divulgarea datelor cu caracter personal către clienții și parteneri
Împărtășim datele de contact precum si date despre experienta profesionala cu cu clienții KreativeHR pentru procesul de selectie si recrutare de personal.
Împărtășim datele de contact precum cu parteneri pentru procesul de recrutare de personal. Intră în categoria partenerilor: companiile carora le oferim servicii de resurse umane precum și toate celelelate companii care contribuie la finalizarea procesului de recrutare.
Transferurile internaționale de date cu caracter personal
În circumstanțe specifice, va fi, de asemenea, necesar ca KreativeHR să transfere datele cu caracter personal către țări din afara Uniunii Europene/ Spațiului Economic European (SEE), așa-numitele „Țări Terțe“. Astfel de transferuri către țări terțe se pot referi la toate activitățile de prelucrare descrise în Politica de Confidențialitate. Această Politică de Confidențialitate se va aplica şi în cazul transferului de date cu caracter personal către țări terțe în care se aplică un nivel diferit de protecție a datelor decât în țara de reședință.
Alte terțe părți din afara UE / SEE
Toate transferurile de date cu caracter personal către terțe părţi vor fi efectuate cu notificarea dvs anterioară și, după caz, cu acordul dumneavoastră. Orice transferuri de date cu caracter personal în alte ţări decât cele pentru care a fost luată o decizie de adecvare în ceea ce privește nivelul de protecție a datelor de către Comisia Europeană, după cum este prezentat la adresa http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, au loc pe baza unor acorduri contractuale ce utilizează clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană sau alte garanții corespunzătoare, în conformitate cu legea în vigoare.
Stocarea datelor: Pentru cât timp păstrăm datele dvs personale
În general, vom șterge datele dvs. personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, din cauza prevederilor legale.
·         Vom stoca Datele de Recrutare pe o perioada de minim 12 luni si maxim 36 de luni,
·         Vom stoca datele personelor fizice prelucrate în scopuri de marketing si promovare (newsletter cu oportunitati de cariera, cursuri, traininguri, etc), pentru o perioada de 36 luni.
Informații privind drepturile dvs. legale și date de contact pentru întrebări suplimentare
Dacă aveți întrebări cu privire la acest formular de consimțământ și la protecția confidenţialităţii sau doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, vă rugăm să ne contactați printr-un email la office@kreativehr.com
Drepturile dvs. legale
Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. kreativehr vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de preocupările dumneavoastră în mod corespunzător.
Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi. Adresa de email: office@kreativehr.com
Vă rugăm să rețineți:
·         Perioada de timp: Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.
·         Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să vă căutăm datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate în cererea dumneavoastră. Două exemple de date cu caracter personal pe care nu le putem căuta pentru dvs atunci când ne furnizați numele și adresa de email sunt: – datele colectate de pe site-uri publice de social media, cu condiția să fi postat un comentariu sub un pseudonim care nu ne este cunoscut.
În astfel de cazuri, în care nu vă putem identifica precum persoana vizată, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării dvs. de a executa drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune, dacă nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră.
·         Exercitaţi-vă drepturile legale: Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să contactați biroul de asistenţă privind chestiuni legate de confidențialitate, în scris, de exemplu: prin email sau scrisoare. De asemenea, puteți apela direct la responsabilul nostru cu protecția datelor. Pentru informații de contact vă rugăm să consultați sfârșitul acestei Politici de Confidențialitate.
Date de contact Responsabil cu Protecția Datelor:
e-mail: office@kreativehr.com

Politica de Confidentialitate